ĽAŠOVÁ, Zuzana. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/965. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Jan Sochor.
Uložit do Citace PRO