VENCLŮ, Jan. CIP sanitační stanice - studený blok pivovaru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9658. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Bohuslav Kilkovský.
Uložit do Citace PRO