CHROBOKOVÁ, Maria. DNA analýza nepatogenních klostridií izolovaných ze sýrů [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9675. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Alena Španová.

Uložit do Citace PRO