OBORNÁ, Jana. Studium degradace biokompatibilních polymerů [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9676. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.

Uložit do Citace PRO