SOUKUPOVÁ, Alena. Zhodnocení metod pro stanovení tenzidů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9688. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO