PEROUTKA, Alexander. Identita a informace [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9698. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Marian Palla.
Uložit do Citace PRO