LAPÁČEK, Martin. Porovnání OZE pro vytápění [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9701. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.

Uložit do Citace PRO