CHLADIL, Jan. Nové formy participace při obnově malých a středních měst [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9736. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO