GLATTER, Willi. Převodovky automobilů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9737. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kaplan.
Uložit do Citace PRO