VÉBROVÁ, Jana. Zhodnocení hospodaření neziskové organizace [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9744. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.

Uložit do Citace PRO