BARTOŠOVÁ, Jitka. Stanovení celkové antioxidační aktivity čajových nálevů vybraných druhů čajů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9753. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce RNDr.Jana Skopalová, Ph.D RNDr.Jana Skopalová, Ph.D.
Uložit do Citace PRO