ŠTAFFA, Jan. Jednofázový pulzní měnič DC/AC s digitálním řízením [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9756. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vladimír Minárik.
Uložit do Citace PRO