KUBICOVÁ, Lenka. Stanovení kovů ve vinné révě pěstované různými způsoby [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9774. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Pavel Diviš.
Uložit do Citace PRO