PAVOLOVÁ, Soňa. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9781. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Ivan Ruller.
Uložit do Citace PRO