ŠPAČEK, Jiří. Technologie příjmu extrémně slabých radiových signálů meziplanetárních sond [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9785. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miroslav Kasal.

Uložit do Citace PRO