BRÁZDIL, Marian. Peltierův článek pro chlazení malých výkonů [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9794. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.

Uložit do Citace PRO