KORYTÁR, Zbyněk. Využití odpadního tepla spalin žíhací pece pro ohřev teplé užitkové vody [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9797. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.

Uložit do Citace PRO