HAMBÁLKOVÁ, Kateřina. Odstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vody [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9805. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Petr Dolejš.
Uložit do Citace PRO