ZACHOVÁ, Lucie. Účinek zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na množství a aktivitu enzymu Rubisco [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9808. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.
Uložit do Citace PRO