BRZUCHAŃSKÁ, Anna. Optimalizace metod hodnocení fosfátovacích lázní [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9817. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Martin Zmrzlý.
Uložit do Citace PRO