MIČÁNEK, Filip. Analýza a návrh elektronického obchodu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9820. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Zuzana Němcová.
Uložit do Citace PRO