VÍTKOVÁ, Gabriela. Studium ochranné vrstvy na bázi AlSi po degradaci [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9823. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Simona Hutařová.
Uložit do Citace PRO