BÍLÝ, David. Analýza vybraného sportovního klubu [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9824. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Drnek.

Uložit do Citace PRO