ČAPKA, Lukáš. Využití kapilární zónové elektroforézy pro stanovení vybraných analgetik ve vodách [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9830. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.

Uložit do Citace PRO