KOUTNÝ, Martin. Modelování přístupových metod datové komunikace po silnoproudých vedeních [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9833. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Mišurec.

Uložit do Citace PRO