PROCHÁZKA, Pavel. Příprava grafenu metodou CVD [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9838. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jindřich Mach.

Uložit do Citace PRO