MAREŠ, Petr. Selektivní růst GaN na modifikovaný substrát metodou FIB [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9841. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jindřich Mach.

Uložit do Citace PRO