PÁSLER, Tomáš. Návrh marketingové strategie [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9844. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO