NOVOTNÁ, Jana. Financování revitalizace bytového domu s dvanácti bytovými jednotkami v Blansku [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9882. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Václav Zeman.

Uložit do Citace PRO