NAVRÁTIL, Jiří. Bezpečný přenos dat mezi multiplatformními databázovými servery [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9891. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Lattenberg.
Uložit do Citace PRO