TRÁVNÍČEK, Tomáš. Komfortní klimatizační systémy a jejich použití [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9910. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Eva Janotková.

Uložit do Citace PRO