KOSTKA, Filip. Nedestruktivní senzory pro měření velmi malých změn rozměrů biologických struktur [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9911. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Friedl.
Uložit do Citace PRO