VADLEJCH, Filip. Simulace kombinace dvou kniplů Active Side Stick a algoritmus potlačení pilotem indukovaných oscilací [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9915. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Ondřej Klusáček.

Uložit do Citace PRO