PETRŮ, Lukáš. Vegetační čistírny odpadních vod a jejich úloha v současnosti [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9917. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Štigler.
Uložit do Citace PRO