JONÁK, Martin. Návrh výměníků tepla pro vysokoteplotní aplikace [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9923. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vít Kermes.

Uložit do Citace PRO