KUČERA, Stanislav. Atmosférická korekční jednotka pro laserový interferometr [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zoltán Szabó.

Uložit do Citace PRO