BOCKOVÁ, Ivana. Vliv atomů kovů na dohasínající dusíkové plazma [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9930. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce František Krčma.
Uložit do Citace PRO