JAKL, Jan. Statistický přehled akrobatických letounů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/994. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Zablatzký.
Uložit do Citace PRO