KADA, Tomáš. Řídicí jednotka pro tepelné čerpadlo [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9958. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Hadinec.
Uložit do Citace PRO