VRÁGA, Martin. Anonymní figuranti [online]. Brno [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9972. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Anette Schroter.

Uložit do Citace PRO