TÁFL, Josef. Rešerše z oblasti kotlů a jejich postup návrhu [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9978. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Richard Nekvasil.

Uložit do Citace PRO