BERÁNKOVÁ, Martina. Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Hronově způsobenou tíhou sněhu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9979. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milan Šmahel.
Uložit do Citace PRO