GALUSZKA, Jakub. Analýza připojení nového zdroje do soustavy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9980. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Antonín Matoušek.
Uložit do Citace PRO