VESELSKÝ, Josef. Obnovitelná energie a úspory energie [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9983. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Martin Pavlas.

Uložit do Citace PRO