ŠTUS, Martin. Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9994. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Antonín Matoušek.
Uložit do Citace PRO