HEBLER, Violeta. Automatizace a kvalita [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9998. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictví. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO