LIŠKOVÁ, Martina. Koreláty jídelního chování českých dětí v předškolním věku. 2018. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav hygieny. Vedoucí práce Sedlak, Petr.
Uložit do Citace PRO