HERZIGOVÁ, Jana. Ošetřovatelský proces u nemocné s akutní nekrotickou pankreatitidou. 2007. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství. Vedoucí práce Šamánková, Marie.
Uložit do Citace PRO