LUKÁČOVÁ, Ivana. Porovnání pohybové aktivity a sportu u pacientů po operaci resurfacingu a necementované totální endoprotézy. 2007. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství. Vedoucí práce Nováková, Pavlína.
Uložit do Citace PRO