KOPELENTOVÁ, Tereza. Život transgender komunity v Praze ve fotografii. 2018. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra žurnalistiky. Vedoucí práce Láb, Filip.
Uložit do Citace PRO